Lønnstjenester

lønn og HR

Våre regnskapskonsulenter tilbyr fullstendig støtte, fra bokføring og fakturering til årsrapportering og skattemeldinger, med over 10 års erfaring i skybaserte løsninger for økonomioversikt. Vi betjener en bred kundebase, fra små enkeltpersonforetak til store, internasjonale selskaper, og tilbyr tilpasset kompetanse som støtter din bedrifts vekst.

Vi håndterer rapportering med ledende løsninger på markedet, tilbyr både standardiserte og tilpassede rapporter for å møte dine behov. Kontakt oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå med rapportering, budsjettering og økonomisk analyse.

Lønnstjenester vi kan hjelpe deg med:

 • Mottak og behandling av lønnsdata: Vi sikrer en sømløs integrasjon av dine lønnsdata for nøyaktig behandling.

 • Komplett lønnskjøring: Våre eksperter håndterer lønnsberegninger, garanterer nøyaktighet og rettidighet.

 • Sikker distribusjon av lønnsslipper: Vi benytter passordbeskyttede løsninger for å ivareta dine ansattes personvern.

 • Bokføring og rapportering: Detaljert bokføring av lønn og effektiv rapportering til relevante myndigheter, inkludert NAV og SSB.

 • Håndtering av ansettelsesavtaler og HR-oppgaver: Vi bistår med utforming og administrasjon av ansettelseskontrakter samt andre HR-relaterte oppgaver.

 • Feriepenger, sykepenger, og mer: Fullstendig administrasjon av feriepenger, sykepenger, reiseregninger, og andre lønnsrelaterte ytelser.

 • Pensjonsadministrasjon: Vi sørger for korrekt innrapportering og administrasjon av pensjonsbidrag.

 • Internasjonale arbeidskraftløsninger: Ekspertise innen håndtering av lønn for utenlandsk arbeidskraft, inkludert nødvendige rapporteringer og reguleringer.

 • Innsending av data: Du sender oss lønnsrelatert dokumentasjon som tidsrapporter, informasjon om nye og avsluttende ansettelser, reiseregninger, etc., innen en avtalt frist.

 • Lønnsprosessering: Vi tar hånd om lønnskjøringen, sørger for at alle avvik er håndtert, og holder deg oppdatert om prosessen.

 • Kommunikasjon: Skulle det dukke opp spørsmål eller behov for klargjøringer, kontakter vi deg for en gjennomgang av lønnskjøringen.

 • Godkjenning og Utførelse: Etter å ha mottatt din tilbakemelding eller godkjenning, fullfører vi lønnsprosessen og distribuerer digitale lønnsslipper til de ansatte.

 • Betalinger og Rapportering: Vi forbereder en betalingsfil for enkel overføring til banken og håndterer nødvendig rapportering til regnskap og skattemyndigheter.

Vi håndterer din lønnsadministrasjon!

Fordeler med fast pris per lønn

 • Budsjettforutsigbarhet: En fast pris gjør det enklere å planlegge økonomien uten overraskelser.

 • Nøyaktighet: Våre eksperter sørger for at alle lønnsoppgaver utføres korrekt, noe som sikrer at de ansatte får betalt riktig.

 • Tjenesteutvalg: Vi dekker alt fra lønnskjøring til rapportering og attestutstedelse, noe som letter arbeidsbyrden for din bedrift.

 • Ekspertise: Du får tilgang til oppdatert kunnskap om lover og regelverk, noe som reduserer risikoen for feil.

 • Skalerbarhet: Tjenesten kan tilpasses din bedrifts størrelse og behov, noe som gir fleksibilitet ved vekst.

 • Digital sikkerhet: Vi prioriterer sikkerheten til all lønnsinformasjon, noe som gir trygghet for både arbeidsgiver og ansatte.

 • Tidssparing: Outsourcing frigjør tid som kan brukes på andre viktige oppgaver i bedriften.

Ta kontakt for enkel og effektiv lønnsbehandling

 • Personlig tilpassede løsninger

 • Effektiv digital håndtering

 • Profesjonell ekspertise

 • Transparent prisstruktur

Kontakt oss for en skreddersydd løsning som forenkler din lønnsadministrasjon, lar deg fokusere på kjernevirksomheten, og sikrer at dine ansatte er godt ivaretatt.

Regnskapsføring

 • Fullstendig regnskapsførsel

 • MVA-rapportering og avstemming

 • Pålitelig håndtering av skattemeldinger og årsregnskap

Rådgivning

 • Bedriftsrådgivning

 • Selskapsstruktur

 • Effektivisering

 • Økonomirådgivning

 • Skatterådgivning

 • Overføring av eiendeler

 • Eierskap

Andre tjenester